Февруари, 2014

Проект “Социално включване чрез нови дигитални умения”

От digitalchampion  | Февруари 18, 2014 EEAGrantsJPG

Сдружение „Движение ПанЕвропа – България” стартира изпълнение на едногодишен проект по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.. Проектът е с наименование: „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ НОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ”. Специфични цели на проекта: • Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми [...]