Започва конкурсът за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за 2015 година

От блога | Май 20, 2015
От 20 май 2015 г. стартира ежегодният конкурс за връчването на Наградата на Президента на Републиката на името на световноизвестния изобретател от български произход Джон Атанасов, създал първия цифров електронен компютър. Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България се връчва от 2003 г. насам на изявили се млади български изследователи в областта на компютърните науки в световен мащаб. Сред лауреатите на Наградата са настоящи ръководители на развойни звена на водещи изследователски институти и глобални частни компании в различни направления ...

Моята мисия

  • Широколентов интернет за всички
  • Стимулиране на предприемачеството
  • ИКТ в образованието
  • Превръщане на България в Wi-Fi рай

Къде е България в ИКТ

Новата стратегия за ИКТ в образованието и науката е публикувана на сайта на МОН: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/documentsproject/2014/proekt_strategy_ICT_2014-2020_final_draft.....