Голяма коалиция – страхотна нова инициатива на Европейската комисия

От digitalchampion  | Март 25, 2013

Приветствам създаването на Голяма коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии – инициатива на Европейската комисия, чието начало беше поставено на 04 март 2013г. ИКТ ни предоставят една от най-перспективните възможности за решаване на проблема с безработицата. До 2015 г. се очаква да бъдат разкрити близо 900 000 нови работни места в областта на ИКТ. За да се възползва обаче Европа от този уникален шанс е необходимо да се осигурят достатъчно квалифицирани кадри в тази сфера. Затова изпращам моите искрени поздравления за усилията на ЕК, която усилено работи за повишаване на заетостта и конкурентоспособността на ЕС. Над 15 организации се включиха в Голямата коалиция и аз призовавам колкото се може повече технологични предприятия, правителства, образователни структури, социални партньори, трудови борси и организации на гражданското общество да се присъединят. Поетите ангажименти целят разкриване на нови работни места, стажове, места за обучение, финансиране за стартиращи предприятия, безплатни онлайн университетски курсове и други. България също ще работи за постигане на напредък в ключови области като: обучение и адаптиране на квалификациите към работните места в сектора на цифровите технологии, мобилност, удостоверяване на уменията, повишаване на осведомеността и иновативно обучение и преподаване. С нетърпение очаквам реализирането на първите ангажименти, сред които са новата онлайн платформа за обучение на младежи Academy Cube и модулът за обучение, свързано с интелигентните енергийни мрежи.

0 Коментара

Вашият email адрес няма да бъде публикуван

Current day month ye@r *