Проект “Социално включване чрез нови дигитални умения”

От digitalchampion  | Февруари 18, 2014

EEAGrantsJPG

Сдружение „Движение ПанЕвропа – България” стартира изпълнение на едногодишен проект по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.. Проектът е с наименование: „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ НОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ”.

Специфични цели на проекта:

• Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да
поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи
действия за тяхното разрешаване
• Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи,
включително роми, в процесите на вземане на решение и
формулиране на политики
• Подкрепа и разпространение на механизми за самопомощ и
солидарност
• Повишаване на взаимодействието между уязвими групи и
маргинализирани общности с гражданските организации, които са
активни в съответната област

Целеви групи на проекта: младежи и роми, възрастни хора, доброволци.
Основни дейности по проекта:
• Разширяване на мрежата от доброволци и експерти в „Паневропа”.
• Предварително проучване на конкретните нужди на целевите групи с оглед изготвяне на програма за обучение, пряко насочена към потребностите чрез работни срещи на местно ниво
• Изготвяне на специализирана програма и модули за обучение на обучители предназначени за мрежата от доброволци и експерти към сдружението, включително ръководство за работа на доброволците
• Провеждане на обучения за обучители – доброволци
• Работа на обучените доброволци и експерти към сдружението
и изграждане на компетенции и умения сред различни социални групи на цялата територия на страната
• Организиране на пресконференции за полуляризиране на проекта.

0 Коментара

Вашият email адрес няма да бъде публикуван

Current day month ye@r *