Oracle Аcademy Ден на отворените врати

От digitalchampion  | Ноември 13, 2013

oracle

На 14 ноември 2013 г. в София ще бъде направена още една крачка към бъдещето. Ще участвам в Ден на отворените врати на Oracle aкадемия в България.

Оracle академия като образователната инициатива е създадена от Oracle, компания, която има силни традиции в работата с образователни министерства, правителствени институции и организации, които са свързани с образованието. Нейната цел е да предостави адекватни умения, ресурси и възможности за обучения по съвременни ИТ програми, ползващи водещ софтуер на преподаватели и студенти, за да можем да се впишем по-добре в дигиталната ера. От началното училище до университета – тяхната работа се води от вярването, че всеки един ученик, независимо от възраст, пол или среда би могъл само да спечели от придобиването на така важните в днешния свят компютърни умения.

“Малко са учебните предмети, които биха отворили толкова врати на учениците през 21 век, колкото компютърните науки. Академията на Oracle предоставя възможност да събудим и задълбочим техния интерес в това научно поле” – гласи мотото на академията.

Дигиталната компетентност днес е едно от уменията, които са ключови за повишаването на качеството на живот и гарантиране на ефективно развитие в бъдещето. Именно затова вярвам, че вече не можем да се ограничаваме единствено до традиционните начини на обучение и традиционните дисциплини.

Нели Круз сподели минала седмица в Литва „Ако не хванем промяната за ръка, тя ще ни хване за гърлото.”

Промяната отдавна е тук и, ако ние не я последваме, сме обречени на провал.

0 Коментара

Вашият email адрес няма да бъде публикуван

Current day month ye@r *