Развитие на България в цифровите технологии

От digitalchampion  | Юли 01, 2013

След като обстойно прегледах тазгодишния доклад на Европейската комисия по програмата на дигиталния дневен ред и процентното разпределение на страната ни спрямо другите държави-членки  устанивих, че България има значим напредък в определени области, като интернет се популяризира все повече. Разбира се този резултат не бива да ни успокоява по пътя към основната цел, а именно достъпен интернет почти навсякъде, както е в страните от Европейския съюз.

Основният въпрос, който ни интересува е подобряване на инфраструктурата на широколентовите услуги. В тази област се нуждаем от повече инвестиции, особено в извънградските райони.

Тази година широколентовите услуги в страната са достигнали ръст от 19%, което е под средната стойност за Европа от 28,8%, но е по-висока отколкото през 2012 година.

Проблемът за България остава липсата на оперативни и компютърни умения. По-голямата част от населението няма познания в тази насока или е с ниско или средно ниво. Същото се наблюдава и в областта на онлайн търговията, където страната ни показва много по-ниски показатели в сравнение с ЕС. Стигам до заключението, че като цяло българинът все още е недоверчив спрямо електронното пазаруване. Проблемът се заражда от недостига на компетентност или липсата на инфраструктура и култура за интернет търговия, които са основните фактори да се въздържаме от този вид дейност.

Смятам за жизнено важно в развитието на ИКТ да се насочим към системата на училищното образование. В много български училища има значителен недостиг на компютри за учениците, които в същото време се предполага, че трабва да използват всякакви дигитални устройства като част от образователната програма. По тези критерии България се нарежда сред държавите с доста ограничен брой приспособени компютри за учебна цел.

Българските ученици имат възможност да използват от една от най-високите широколентови скорости в ЕС, но за съжаление броят на компютри не съответства на броя на учениците, дори все още има учебни заведения, които са без налична интернет връзка. В тази връзка инициативите ни трябва да се насочат и към подобряване на конпютърните способности на учителите чрез постоянни инвестиции в професионалното им развитие.

Необходимо е да се набележат конкретни мерки, подкрепени от съответстващи политики за подпомагане на училищното ниво.

Държавата ни трябва да обърне особено внимание при разпространението и развитието на е-умения сред младите хора, което ще допринесе за увеличаване на успеваемостта  на ИКТ в България.

0 Коментара

Вашият email адрес няма да бъде публикуван

Current day month ye@r *